-------Advertisement----------

ดับปัญหา “ปากเหม็น”ง่ายๆ ด้วยของใกล้ตัว..???

-------Advertisement----------
ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากว่าเรามีบุคลิกภาพส่วนใดที่บกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ใบหน้า ทรงผม และที่ต้องให้ความสำคัญที่มากที่สุด นั่นคือ กลิ่นปาก เพราะหากเราต้องพูดกับใครก็ตามแล้ว ผู้ฟังคงไม่สบอารมณ์นักถ้าจะต้องอดทนกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั้น


วันนี้เรามีวิธีในการแก้ไขปัญหา “กลิ่นปาก” ง่ายๆ ด้วย ด้วยการดื่มชา ไม่ว่าจะเป็นชาอะไร เพราะชาจะมีสาร “โพลีฟีนอล” ที่จะสามารถบำรุงระบบภูมิคุ้มกันโรค และยังฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ รวมถึงเป็นการช่วยป้องกันเชื้อแบคทีภายในช่องปาก ทำให้ช่วยลดกลิ่นปากได้


ที่มา SpokeDark.TV
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------