-------Advertisement----------

เตือนอันตราย!! พบขนมจีนบางยี่ห้อใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน อันตรายถึงพิการ!!

-------Advertisement----------

ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ ตรวจพบสารกันบูดตกค้างในขนมจีน ชี้บางยี่ห้อใส่เกินมาตรฐาน ส่งผลต่อผู้บริโภคอันตรายถึงขั้นพิการ พร้อมแนะทานขนมจีนเส้นสดปลอดภัยมากกว่า

ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าวผลการตรวจสอบสารกันบูดตกค้างในขนมจีน 12 ยี่ห้อ พบว่า ทุกยี่ห้อมีสารกันบูด แต่มี 2 ยี่ห้อใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน 1,000 มก./กก. คือ ตราดาว (เส้นเล็ก) ตลาดยิ่งเจริญ และ ขนมจีนไม่ระบุยี่ห้อ ย่านสะพานขาว ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง ค่ามาตรฐานของสารกันบูดหรือกรดเบนโซอิก (Benzoic acid) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์ (CODEX) สำหรับอาหารจำพวกพาสตา ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกันว่า ต้องมีปริมาณ ไม่เกิน 1,000 มก./กก.


สารกันบูดเป็นสารสังเคราะห์ที่ผู้ผลิตมักใส่ลงในอาหาร เพื่อถนอมให้อาหารเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยสารกันบูดที่ตกค้างในอาหารเมื่อรับประทานเข้ามากเกินไปจะสะสมในร่างกาย ร่างกายขับออกไม่ทัน อาจก่อให้เกิดพิษเฉียบพลัน เช่น ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียน  ปวดศีรษะ และอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตลดลง หรืออาจส่งผลถึงขั้นพิการได้

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก: voicetv.co.th


-------Advertisement----------
-------Advertisement----------