-------Advertisement----------

แชร์ด่วน!! วิธีทำบุญแก้ไข และ เสริมดวงชะตา สำหรับคนที่อยู่ใน “วัยเบญเพส”

-------Advertisement----------

ทุกๆครั้งที่อายุตกด้วยเลข 5 หรือเลข 9 เกี่ยวข้องตามตำรา 12 ปีนักกษัติย์ คือเกี่ยวข้องด้วยอายุไขเสวย อายุที่จะต้องทำบุญให้เทวดาประจำ นักษัติย์และเทวดาประจำวันที่ท่านเวียนกันมาดูแลรักษาเรา ประกอบกับเป็นช่วงอายุที่ควรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย…

ดังนั้นจึงควรทำบุญแก้ไขและเสริมดวงชะตาดังนี้…..1. การให้ทานชีวิตสัตว์ ด้วยการปล่อยปลา ปล่อยนกหรืออื่นๆ พร้อมด้วยการถือศีลมังสะวิรัติบ้าง

2. การถวายสังฆทานพร้อมด้วยผ้าไตรหรือผ้าจีวรหรือสบง เป็นต้น…

3. การถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางประจำวันเกิดของตน

4. การทำบุญกับพระประธานองค์ใหญ่เพื่อขอบารมีเสริมปารมี เช่นไปถวายมาลัยและทำบุญกับหลวงพ่อโสธร เป็นต้น พร้อมทั้งให้ถวายเงินปัจจัยตามกำลังอายุของเราโดยให้เพิ่มให้มากกว่าอายุของเรา เช่นถ้า 25 ปี ก็ให้ร่วมทำบุญไป 26 บาทขึ้นไป ส่วนมากจะให้ทำที่ 99บาท ถือเอามงคล
ก้าวหน้า


        เมื่อทำครบแล้วทุกบุญให้รวมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำวันและเทวดาที่รักษาตนทั้งหมดให้ได้รับและขอให้ชีวิตตนเองนั้นเจริญก้าวหน้าดีงามทุกประการ เคราะห์ ทุกโศก โรคภัยทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียน ตามความประสงค์ของเรา สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณที่มา : board.palungjit.org
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------