-------Advertisement----------

เผยเบื้องหลังห้องสุดลับของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เห็น ยิ่งใหญ่มากๆ

-------Advertisement----------
เผยเบื้องหลังห้องสุดลับของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เห็น ยิ่งใหญ่มากๆ

เผยภาพเบื้องหลังการเก็บรักษาตัวอย่างการจัดแสดงของสถาบันวิจัยสมิธโซเนียนหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงวอชิงตันดีซีภาพหายากที่น้อยคนนักจะได้เห็นเก็บสะสมตัวอย่างที่เป็นมรดกโลกมากมายนับไม่ถ้วน เรามาดูแอบดูข้างในห้องสุดลึกลลับที่พวกเขาธํารงค์รักษาคอลแลคชั่นสุดล้ำค่าทางประวัติศาสตร์โลกกันอย่างไร


นี้คือทีคือคอลเล็คชั่นสำหรับการจัดแสดงตัวอย่างของสัตว์ปีกนานาสายพันธ์ุจากทั่วโลก ในที่แห่งนี้ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ปีที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีสัตว์ตัวอย่างปีกมากกว่า 640,000 ชนิด

มีสิ่งประดิษฐ์ทางมานุษยวิทยาประมาณ 97% ถูกจัดเก็บไวในห้องสะสมของพิพิธภัณฑ์


เก็บสะสมภาพถ่ายมากกว่า 203,000 ภาพ ทั้งยังทำสำรองเป็นรูปแบบดิจิตอลอีกด้วย


สะสมตัวอย่างกีฏวิทยา (ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลง) มากกว่า 35 ล้านชิ้นจึงทำให้ทีนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตัวอย่างกีฏวิทยาใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก


มีการจัดเก็บตัวอย่างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีมากกว่า 35 ล้านชิ้น คลอมคลุมพื้นจัดเก็บที่ยาวถึง 15 ไมล์


จัดเก็บตัวอย่างแร่ธาตุ 350,000 ชิ้น และอัญมณีอีก10,000 ชิ้น


ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่เก็บรวบรวมพรรณไม้มาตั้งแต่ปี 1838 ในปัจจุบันคุณสามารถชมตัวอย่างพรรณไม้มากกว่า 1.2 ล้านชนิดได้ทางออนไลน์
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------