-------Advertisement----------

สับสนกันไม่เลิก… ระหว่าง “ควรบริโภคก่อน” กับ “วันหมดอายุ” ต่างกันอย่างไร…???

-------Advertisement----------
ปัจจุบัน เนื่องจากอาหารแปรรูปมักจะมาในรูปของแพ็คเก็จสวยหรู ดูดี ให้เราได้เลือกซื้อ แต่จะมีซักกี่คนที่เข้าใจความหมายของคำว่า “ควรบริโภคก่อน” กับ”หมดอายุ” ซึ่ง ความหมายของคำสองคำนี้ มันแตกต่างกัน…

หมดอายุ จะหมายถึง หลังจากวันที่กำหนดบนฉลากแล้ว ห้ามรับประทาน หรือบริโภค อาหาร หรือส่ิงของนั้นๆ แล้ว

ควรบริโภคก่อน จะหมายถึง อาหารจะยังมีลักษณะและรสชาติที่ดี จนถึงวันที่ระบุไว้ แต่หลังจากวันที่กำหนดไว้บนฉลากแล้ว รสชาติ คุณภาพ และคุณค่าทางอาหารอาจจะลดลง และเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถรับประทานได้อยู่ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ

แต่ไม่ว่าจะหมดอายุหรือยังไม่หมดอายุ ก่อนรับประทานอาหารทุกชนิด ควรสำรวจดูคุณภาพอาหารก่อนซักนิด บางทีเกิดการปนเปื้อน อาจเสียหรือผิดปกติก่อนวันหมดอายุได้เช่นกัน

ที่มา share-si
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------