-------Advertisement----------

ระวัง! อาหารแบบนี้กินเข้าไปมีโอกาสเป็นมะเร็ง 100%

-------Advertisement----------
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นภัยเงียบที่เข้ามาทำลายสุขภาพของมนุษย์ ในสภาวะปกติสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับคงหนีไม่พ้นการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน ทั้งการรับประทานที่หมดอายุหรือรับประทานอาหารมีเชื้อราจุลินทรีย์เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรรับประทานอาหารที่เกิดเชื้อราและจุลินทรีย์แล้ว


หากได้กลิ่นข้าวเริ่มเหม็นบูด นมสดมีรสชาติบูดเปรี้ยว และอาหารที่มีผ่านการทอดน้ำมันแล้วมีกลิ่นเหม็นหืน เราควรต้องรีบนำอาหารเหล่านั้นทิ้งโดยทันที เพราะอาหารหลังจากที่เกิดเชื้อราเหล่านี้แล้วระบบเผาผลาญจุลินทรีย์ในอาหารจะทำให้เกิดสารพิษที่มีประสิทธิภาพรุนแรงและก่อให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะเชื้อราที่ก่อให้เกิดสารอะฟลาท็อกซิน ซึ่งเมื่อมนุษย์รับประทานเข้าไปจะก่อให้เกิดความอันตรายต่อตับโดยตรง

ในร่ายกายคนเรามีอวัยวะที่ใช้สำหรับขจัดสารพิษต่างๆ ซึ่งตับก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกำจัดสารพิษในร่างกายโดยตรง ดังนั้นหากร่างกายรับสารพิษไปจำนวนมากตับก็จะไม่สามารถขจัดออกไปได้หมด ซึ่งเมื่อขจัดไม่หมด สารพิษก็จะเหลือตกค้างอยู่ในตับ และหากเกิดการสะสมเป็นเวลานานๆ สารพิษเหล่านั้นก็จะไปทำลายเซลล์ตับ และส่งผลให้เซลล์ตับตายไปในที่สุด


คนส่วนใหญ่มักคิดว่า การเกิดเชื้อราบนแอปเปิ้ลเพียงหนึ่งจุดหากเพียงแต่ใช้มีดเฉือนในส่วนที่เป็นเชื้อราออก ส่วนที่เหลือของแอปเปิ้ลก็จะยังสามารถรับประทานได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ แต่ในความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะการเกิดเชื้อราแม้จะเพิ่งเริ่มต้นเพียงแค่จุดเดียว ซึ่งอาจยังไม่ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารโดยสมบูรณ์ ก็ก่อให้เกิดแบคทีเรียสารพิษตกค้างอยู่ในอาหารที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้


ดังนั้นหากเรารับประทานเข้าไป ก็จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากสารพิษอย่างฉับพลัน อาทิ เป็นไข้ตัวร้อน ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน รวมถึงอาการข้างเคียงอื่นๆ และหากสารพิษสะสมในร่างกายเป็นเวลานานหลายเดือนก็อาจทำให้ป่วยเป็นโรคตับ ตับบวม ปวดตับรุนแรง อวัยวะช่วงล่างเกิดการบวมน้ำ และความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานของตับได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายตัวไปถึงการเป็นโรคหัวใจ โรคปอดบวม โรคกล้ามเนื้อกระตุก โรคร้ายแรงอื่นๆตามมา

ดังนั้นในชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องความสดสะอาดของอาหารที่รับประทานเข้าไป ไม่รับประทานอาหารหมดอายุหรืออาหารที่คุณภาพเปลี่ยนไป ไม่เช่นนั้นอาจจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของคุณได้

ที่มา liekr
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------