-------Advertisement----------

วิธีเก็บรักษาพริกให้สด และนานขึ้น 2 สัปดาห์ จนถึง 1 เดือน ด้วยวิธีการง่ายๆ

-------Advertisement----------
พริกสดสามารถที่จะเก็บไว้ใช้นานๆ ทำตามวิธีดังนี้


     ให้เลือกพริกที่เน่าออกเสีย เด็ดขั้วพริกทิ้ง
     นำพริกไป ล้างให้สะอาด แล้วนำมาผึ่งลมให้แห้ง
     นำมาห่อด้วยกระดาษหนาๆ เช่น กระดาษถุงสีน้ำตาล หรือห่อด้วยหนังสือพิมพ์หลายๆชั้น แล้วนำไป เก็บไว้ในที่แห้ง    

     พริกจะสดนานได้ถึง 2 สัปดาห์
     หรือว่าจะเก็บพริกที่ผึ่งแห้งแล้วใส่กล่องหรอถุง ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่ตู้เย็น จะเก็บได้นานถึง 1 เดือน


ที่มา kaijeaw
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------