-------Advertisement----------

6 เรื่องลับๆของอาชีพขายบริการที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

-------Advertisement----------
รวมเรื่องลับๆที่เราไม่เคยมีโอกาสได้รู้เกี่ยวกับอาชีพขายบริการ 


1. เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเครียดสูง โดยเฉพาะความเครียดในการใช้ชีวิตส่วนตัว
        ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ต้องรับมือกับการถูกสังคมมองด้วยสายตารังเกียจ และต้องเผชีญหน้ากับปัญหาครอบครัว ทั้งต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ เนื่องจากบางประเทศอาชีพนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับให้มีสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ

2. ผู้ที่ทำอาชีพขายบริการมีการตรวจสุขภาพบ่อยครั้งมากกว่าที่ซื้อบริการเสียอีก
      จากงานวิจัยพบว่ามีผู้ทำอาชีพขายบริการกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ มีการตรวจเชื้อ HIV อยู่เป็นประจำ ขณะเดียวกันมีผู้ที่ซื้อบริการได้รับการตรวจเชื้อ HIV เพียง 68 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

3. ยังมีผู้ขายบริการบางคนไม่เลือกใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน
ตัวเลขสถิติที่น่าตกใจจากผลการสำรวจในประเทศแคนาดาพบว่ามีผุขายบริการบางคนเลือกใช้ถุงยางเพียง 68 เปอร์เซ็นต์

4. มีความไม่สมดุลกันทางเพศ
        ผู้ประกอบอาชีพขายบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกว่า 77 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เพศชายมี 17 เปอร์เซนต์ ส่วนอีก 6 เปอร์เซ็นต์คือเพศทางเลือก ซึ่งรายหลังนั้นดูจะเสียเปรียบเรื่องลูกค้ามากกว่าฝ่ายแรก และแน่นอนว่าเพศนิยมที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ก็คือเพศหญิง

 5. เผชิญหน้ากับความรุนแรง
ยกตัวอย่างเฉพาะแค่ในประเทศแคนาดา มีหญิงบริการกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของผู้ที่มาซื้อมาบริการ

6. ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้บางส่วนยังอยู่ในวัยเรียน
     ยกตัวอย่างเฉพาะแค่ในประเทศแคนาดา  กว่า 67 เปอร์เซ็นต์ พึ่งจะจบจากไฮลสคูล มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท 

         แม้ว่า ในหลายๆประเทศอาชีพนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป การแอบลักลอบค้าประเวณีจึงเป็นไปอย่างลับๆ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมี 15 ประเทศในโลกที่อาชีพนี้ได้รับการยอมรับทางกฏหมาย โดยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเปิดเผย แถมยังเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคมอีกด้วย 

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------