-------Advertisement----------

ให้เดาว่าใครจะตายก่อนกัน? มีคนจำนวนกว่า 90% ทายผิด

-------Advertisement----------
ช่วงที่ผ่านมามีแบบสอบถามอันหนึ่งที่เป็นที่ฮอตฮิตในโลกโซเชียล และมีคนจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ที่ทายถูกว่าใครในรูปจะตายก่อนถ้าผลักก้อนหินลงมาจากที่สูง แต่ฉันกลับรู้สึกว่าแบบทดสอบนี้ไม่ง่ายต่อการเดา (ฉันเองยังเดาไม่ออกเลยจริงๆ….) แต่เพื่อนๆคงดูออกกันใช่ไหม !!
ด้านล่างนี้คือรูปที่เป็นคำถาม!!


''ถ้า E ผลักก้อนหินลงไปใครจะตายก่อนกัน?''
เพื่อนๆคิดว่าเดายากมากไหม? คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า C ตายก่อน แล้วคุณละคิดว่าใคร?

แต่เนื่องจากคำตอบมีหลายข้อให้เลือก ดังนั้นผลที่ออกมาจึงค่อนข้างหลากหลาย แต่มีคนที่ทำโมเดลออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าต้องเลือกข้อไหนถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด !!

ถ้า E ผลักก้อนหินลงไป….


คำตอบที่ถูกต้องคือ D ตายก่อน !!!!ที่มา liekr
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------