-------Advertisement----------

สิ่งนี้ได้ถูกคอนเฟิร์มมาแล้ว เวลาเติมน้ำมันรถห้ามเติมเต็มถัง !

-------Advertisement----------
หลายๆคนเวลาขับรถไปเติมน้ำมัน มักจะบอกเด็กปั๊มว่า "เต็มถัง" การเติมเต็มถังมันอันตรายมากนะ !


การเติมน้ำมันจนเต็มมากๆมีอันตราย
เพื่อป้องกันน้ำมันขยายตัวและไหลออกมาจากถัง โดยปกติแล้วถังน้ำมันจะออกแบบให้มีรูระบายอากาศอยู่ด้านบนของตัวถัง แต่ถ้าพวกเราเติมน้ำมันจนเต็มถังละก็ เวลาเกิดความร้อนน้ำมันก็จะไหลออกมาจากถังได้โดยเฉพาะเวลาเครื่องยนต์กำลังทำงานหรือรถกำลังวิ่ง ในกรณีนี้ถ้าการเผาไหม้น้ำมันเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงทำให้ล้นออกมา เครื่องยนต์ของรถอาจได้รับความเสียหายและยังเป็นอันตรายถึงชีวิตอีกด้วย


นอกจากนี้การเติมน้ำมันเต็มถังจะทำให้ท่อระบายของถังน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตันได้ง่าย

กลิ่นการเผาไหม้น้ำมันเป็นตัวก่อสารมะเร็ง


นี่เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสนใจ หลังการเติมน้ำมันบางครั้งเราจะได้กลิ่นน้ำมัน ความจริงแล้วเป็นกลิ่นของน้ำมันที่รั่วไหล ส่วนใหญ่เป็นเพราะเวลาเติมน้ำมันรถ เมื่อเต็มถังแล้วสายน้ำมันจะ  หยุดอัตโนมัติ  ตอนที่เด็กปั๊มยกสายน้ำมันขึ้นและเติมน้ำมันต่อนั้น น้ำมันจะไม่กลับคืนไปที่ถังเก็บ แต่จะระเหยออกมา น้ำมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งจริง ต่อไปนี้เวลาเติมน้ำมันรถห้ามพูดว่า  เต็มถัง นะ!

ที่มา liekr
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------