-------Advertisement----------

รู้หรือไม่….. อวัยวะในร่างกายมนุษย์…. อายุไม่เท่ากัน

-------Advertisement----------
เราคิดกันว่าถ้าเราแก่มากขึ้น บรรดาอวัยวะต่างๆภายในร่างกายคงต้องมีสภาพอายุที่ใกล้เคียงกับอายุของเราที่เป็นเจ้าของร่างกายแต่การวิจัยที่พบมากขึ้นเรื่อยๆบอกว่า  จริงๆแล้วร่างกายเรา อวัยวะแต่ละส่วนล้วนมีการสร้างเซลล์ใหม่เป็นระยะๆ เพื่อทดแทนซ่อมแซมอยู่เสมอ มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่ไม่มีการสร้างใหม่  เรียกว่าอายุจริงเท่าไหร่ อวัยวะชิ้นนั้นก็แก่เท่าๆกัน


• “สมอง” อายุเท่าอายุเจ้าของ
• “เส้นผม” อายุ 3-6 ปี
• “ดวงตา” อายุเท่าเจ้าของ
• เซลล์ “เม็ดเลือดแดง” มีอายุ 4 เดือน
• อวัยวะ “หัวใจ” มีอายุ 20 ปี
• “ปอด” ที่หายใจ มีอายุ 2-3 สัปดาห์
• “ตับ” อายุ 5 เดือน
• “ลำไส้” กี่ขดก็อายุราว 2-3 วัน
• “ลิ้น” ตุ่มรับรส อายุ 10 วัน
• “กระดูก” แข็งไม่แข็ง อายุเฉลี่ย 10 ปี
• “ผิวหนัง” ไม่ว่าดำหรือขาว อายุเฉลี่ย 2-4 สัปดาห์
• “เล็บ” มีอายุ 6-10 สัปดาห์

ที่มา thaijobsgov
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------