-------Advertisement----------

อยากมีบ้านต้องศึกษาไว้…รวมโปรดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ธนาคารไหนคุ้มค่าที่สุด

-------Advertisement----------
ปัจจุบันธนาคารมีการแข่งขันในเรื่องปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงมาก ทำให้แทบทุกธนาคารต้องออกดอกเบี้ยคงที่เพื่อแย่งชิงลูกค้า ซึ่งโปรฯดอกเบี่ยคงที่ส่วนใหญ่จะคงที่ไว้ประมาณ 1-2 ปี หรือ 3 ปีแรก เพื่อช่วยให้ผู้กู้ไม่ต้องผ่อนหนักจนเกินไป แต่ละธนาคารก็มีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป ดังนี้


1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คงที่ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.90% เฉพาะคอนโดฯที่แบงก์สนับสนุน
โปรโมชั่นนี้จะมีให้เฉพาะคอนโดที่ธนาคารสนับสนุนเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1.1 1ปีแรก คิดดอกเบี้ย 2.90% ปีที่ 2 = 3.90% ปีที่ 3 = 4.90% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.90%
1.2 ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.90%
หลังจากนั้นทั้ง 2 แบบ จะคิดดอกเบี้ย MRR-2.45% (MRR = 7.950%)

สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษอย่าง แพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา จะคิดดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก 4.00%
หรือคงที่แบบขั้นบันได ปีที่ 1 = 3.00% ปีที่ 2 = 4.00% และปีที่ 3 = 5.00% หลังจากนั้น MRR-2.45% โปรฯนี้จะสิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2559

2. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คงที่ 3 ปีแรก 4.50% กู้ยาวถึง 40 ปี
เงื่อนไขนี้จะมีไว้รองรับลูกค้าที่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อเท่านั้น โดยอัตราดอกเบี้ยหลังจาก 3 ปี คิด MRR-2.00% แต่ยอมให้ผ่อนกู้ได้นานถึง 40 ปี หรือรวมอายุแล้วไม่เกิน 70 ปี โปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 25593. ธนาคารทหารไทย คงที่ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.75% ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่ม 3 อย่าง
เป็นโปรฯใหม่ล่าสุดจากธนาคารทหารไทย ที่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ คือ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 4.75% หลังจากนั้น MRR-2.275% แต่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากธนาคาร 3 อย่าง คือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) บริหารหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB และสมัครบัตรเดบิต TMB

4. ธนาคารเกียรตินาคิน คงที่ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.33% กู้ร่วมเต็มที่ 4 คน
ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรกอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่ แต่ที่น่าสนใจคือ สามารถกู้ร่วมได้ถึง 4 คน และยังมีออพชั่นให้เลือก คือ ดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 5 ปีให้ด้วย อัตราดอกเบี้ย 5.60%

โดยเงื่อนไขดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี คือ ปีแรกคิดดอกเบี้ย 5.00% ปีที่ 2-3 = 5.50% ปีที่ 4-5 = 6.00% หลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว MLR-0.25%

ส่วนดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เงื่อนไขปีที่ 1 = 4.25% ปีที่ 2 = 5.25% และปีที่ 3 = 6.25% หลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว MLR-0.25%
แต่เงื่อนไขการกู้ร่วมนั้นจะต้องเป็นนในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษตามาตรการกระตุ้นอสังหาฯ (เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558) ยังอนุมัติไม่หมด ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก = 4.58% กำหนดอัตราแบบเต็มขั้นบันได คือ ปีที่ 1 = 3.50% ปีที่ 2 = 4.25% ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MRR-0.75% หรือ 6.00% สำหรับลูกค้าทั่วไปรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

6. ธนาคารออมสิน
วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 ปีแรก = 4.74% สูงกว่าเล็กน้อย ยื่นกู้ได้ถึง 30 เมษายน 2559 โดยเงื่อนไขคือ เรตคงที่ 2 ปีแรกเท่ากัน แต่ในปีที่ 3 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ย MRR-1.00% ซึ่งลบมากกว่าธอส. แต่เนื่องจากอัตรา MRR ของออมสินสูงกว่า (7.475%) จึงทำให้เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปีแรกสูงกว่าเล็กน้อย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://pantip.com/topic/34758142 และ http://www.bkkcitismart.com
เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsGov.com

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------