-------Advertisement----------

ภูมิปัญญาไทยน่าทึ่ง รู้จัก กาลักน้ำ ไม่ต้องใช้น้ำมัน สูบน้ำได้ทั้งวันทั้งคืน ใช้แค่แรงกดอากาศ

-------Advertisement----------
กาลักน้ำหรือเครื่องสูบน้ำสูญยากาศ คือการสูบน้ำที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน เป็นการสูบน้ำที่ใช้แรงกดดันของอากาศ โดยอาศัยกดแรงโน้มถ่วงของโลกในการสูบน้ำ สุดประหยัด สูบน้ำได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่เสียเงิน น้ำที่ได้ไม่มากแต่ฟรี ทำเมื่อวานจะทดสอบสูบน้ำวันนี้ขั้นตอนการทำกาลักน้ำ : ทางเข้าของน้ำ/ทางออกของลม/ทางออกของน้ำ
กาลักน้ำมีแบบถังเดียว และหลายถัง ถอดบทเรียนจากเนินพอกิน ของคุณผ่านเมฆ เผยแพร่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผมทำเมื่อวานใช้ได้ดีมาก


เพิ่มภาพ ขั้นตอนการทำกาลักน้ำ เหมาะสำหรับทำเกษตรมากเพราะ สูบน้ำได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่เสียเงิน น้ำที่ได้ไม่มากแต่ฟรี ครับผมผลงานดีๆแบบนี้ หากท่านใดสนใจรายละเอียด ก็ติดต่อเจ้าของผลงานกันเอาเองนะครับดร.สมชาย ฐานเจริญ
ที่มา https://www.facebook.com/dr.somchay.t?hc_location=ufi
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------