-------Advertisement----------

คุณผู้ชายก็สามารถใช้แท่งตรวจครรภ์ ทดสอบหามะเร็งอัณฑะได้

-------Advertisement----------
แพทย์ในประเทศอังกฤษใช้แท่งตรวจครรภ์ ตรวจหามะเร็งอัณฑะในผู้ชายได้แล้ว เนื่องจากในเซลล์มะเร็งบางชนิดสามารถผลิตฮอร์โมนเหมือนกับฮอร์โมนที่เกิดในหญิงตั้งท้อง


เว็บไซต์ด้านสุขภาพในต่างประเทศ กล่าวว่า ที่ตรวจวัดการตั้งครรภ์ที่ใช้ในผู้หญิงนั้น สามารถนำมาใช้ตรวจหามะเร็งอัณฑะได้ โดยในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดนี้เซลล์มะเร็งจะมีความสามารถผลิตฮอร์โมน HCG ( human chorionic gonadotropin) และโดยปกติที่ตรวจการตั้งครรภ์จะตรวจจากระดับของฮอร์โมนดังกล่าวซึ่งผลิตโดยรก

แต่ในเซลล์มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งอัณฑะ มันสามารถผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาได้ โดยปกติในรายที่สงสัยมะเร็งอัณฑะ จะทำการตรวจโดยอัลตร้าซาวด์ และตรวจหา alpha fetoprotein (AFP) หรือ HCG ในร่างกาย

สำนักข่าว Dailymail เคยนำเสนอเรื่องนี้มาแล้ว โดยเกิดขึ้นกับวัยรุ่นชายอายุ 19 ปี จากเคมบริดจ์เชอร์ ประเทศอังกฤษ โดยแพทย์พบก้อนเนื้อที่บริเวณของเขา แต่ไม่สามารถระบุต้นตอของมะเร็งได้ว่าเกิดมาจากส่วนไหน แพทย์จึงให้เขานำปัสสาวะมาตรวจกับที่ตรวจตั้งครรภ์ และผลปรากฎเป็นบวก นั่นคือเขาเป็นมะเร็งอัณฑะด้วย จึงต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นเวลานาน 7 เดือน และตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้ว

อย่างไรการตรวจหาด้วยตัวเองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยแพทย์แนะนำคุณผู้ชายให้คลำลูกอัณฑะว่ามีการบวมหรือปวด หรือเจ็บเวลากดไหม ซึ่งบางรายจะรู้สึกตึงบริเวณอัณฑะ หากพบความผิดปกติข้างต้นก็ควรไปพบแพทย์ จะได้ตรวจดูให้แน่ใจว่าก้อนที่คลำเจอมันเป็นมะเร็งอัณฑะหรือไม่

ที่มา news.voicetv
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------