-------Advertisement----------

แพทย์เตือน!! อย่ามองข้าม “ฟันหลุด” ทำให้สมองเสื่อมได้!

-------Advertisement----------
แพทย์เตือน!! อย่ามองข้าม “ฟันหลุด” ทำให้สมองเสื่อมได้!

ฟันในปากมีส่วน บังคับสมอง


แพทย์สมาคมอเมริกันและระหว่างประเทศ ในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับฟัน เปิดเผยว่า คนทั่วไปมักไม่ค่อยสนใจ เมื่อฟันหักหรือฟันหลุด ทั้งๆที่การรักษาสุขภาพปากและฟัน มีความสำคัญกับสุขภาพในระยะยาว อย่างเช่น การสูญเสียฟัน อาจพลอยทำให้ปัญญาเสื่อมและสมองเสื่อมในผู้ใหญ่ได้… 


รายงานนักวิจัยได้ค้นพบว่า ผู้ใดที่ปล่อยให้สูญเสียฟันไปไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จะเสี่ยงกับอาการสมองเสื่อมสูงกว่าคนอื่น… 
การวิจัยเพื่อที่จะค้นหาความเกี่ยวพัน ระหว่างการสูญเสียฟันกับปัญญาเสื่อมในผู้ใหญ่ การได้ความรู้ในธรรมชาติ ความเกี่ยวพันของสุขภาพปากและสมองเสื่อม นับว่าเป็นปัญหาสำคัญ เพราะว่ามันสามารถจะนำไปสู่การได้วิธีป้องกันรักษา ในโรคปัญญาเสื่อมได้ ข้อมูลที่ได้ยังส่อว่า การใช้สุขภาพปากในการรักษาฟัน ไว้ให้ยั่งยืน นับว่าเป็นความสำคัญในอันที่จะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคภัยต่างๆ ลงได้…   

ที่มา  : สำนักข่าวไทย

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------