-------Advertisement----------

นี้คือผลของการให้อาหารตะกวดอย่างใกล้ชิด อย่าได้ดูถูกสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้เป็นอันขาด

-------Advertisement----------
         ตัวเxี้ย หรือถ้าจะเรียกให้สุภาพกว่านี้ก็คือ ตะกวด สัตว์เลื้อยคลานคู่บ้านคู่เมืองของเรา บางคนเห็นก็วิ่งหรือบางคนก็นับไปตีเป็นหวย ต่จะมีสักกี่คนกันที่ได้เข้ามาใกล้ชิดกับมัน 


โดยปกติแล้วตะกวดเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและมีสัญชาติญานนักล่าไม่ต่างจากจรเข้เพียงแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าและดุร้ายน้อยกว่า แต่ก็ได้ดูถูกมันเป็นอันขาด
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------