-------Advertisement----------

บอกลารักแร้ดำด้วย “มันฝรั่ง”

-------Advertisement----------
บอกลารักแร้ดำด้วย “มันฝรั่ง”      ใครจะเชื่อว่า มันฝรั่ง เพียงหัวเดียวจะช่วยให้รักแร้ที่ดำมาเป็นปีๆ ให้กลับมาขาวน่ามองได้นั้น ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงนำมันฝรั่งไปฝานเป็นแผ่นๆ
      ..จากนั้นล้างรักแร้ให้สะอาด นำมันฝรั่งทาวนไปวนมาให้ทั่วบริเวณที่ดำ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เมื่อครบเวลาก็ล้างออกให้สะอาด ทำติดต่อกันทุกวัน 7 วัน รักแร้ดำก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนค่ะ

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : เบ็ดเตล็ดไอเดีย

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------