-------Advertisement----------

เหมือนเกินไปแล้ว!!!“เจียเจีย” หุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้โดยตรงตัวแรกของจีน

-------Advertisement----------
หญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มที่คุณเห็นอยู่นี้คือ “เจียเจีย” หุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้โดยตรงตัวแรกของจีน เธอถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน


“เจียเจีย”เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถเข้าใจการสนทนาของผู้คน สามารถควบคุมการแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวทางร่างกายและอื่น ๆอีกหลายประการ
ที่มา:China Xinhua News

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------