-------Advertisement----------

ซื้อรถใหม่…ควรอ่าน!! วิธีไหว้แม่ย่านางรถ อย่างถูกวิธีให้เป็นศิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย ทำอย่างไรมาดูกัน

-------Advertisement----------
วันเวลาที่ควรไหว้ ตามธรรมเนียมแต่โบราณ คือ ช่วงสงกรานต์ หรือ แล้วแต่จะประยุกต์เอาเดือนไหนก็ได้ หากเป็นรถใหญ่ รถทัวร์ การงานการเงินดี อาจจะต้องไหว้ปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ก็ปกติปีละครั้ง เวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถ  สตาร์ทเครื่องยนต์ บีบแตร 3 ที จุดธูป 9 ดอกบอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้น


1. ผลไม้  5 อย่าง
– โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี
– และผลไม้อย่างอื่นๆอีก 4 อย่าง
2. ข้าว  1 ถ้วย
3. น้ำ  1. แก้ว
4. หมาก ,พูล,ยาเส้นสีฟัน  3 คำ
5. ยาสูบ 3 มวน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้..

แม่ย่านาง คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัย ให้แก่พาหนะ เช่น รถ เรือ หรือเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถ ในเรือ และให้คุณให้โทษแก่ผู้ขับขี่โดยสารได้ ปัจจุบันในเครื่องบินที่บรรจุผู้โดยสาร บางเครื่องมีองค์เทพแม่ย่านางตั้งอยุ่ด้วย เพื่อเป็นศิริมงคล ความปลอดภัยในการเดินทาง

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ…ว่า 3 จบ
สุทินนัง  วัตถุทานัง    อาสะวะ  ขะยาวะหัง  โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง  วัตถุทานัง    อาสะวะ  ขะยาวะหัง  โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง  วัตถุทานัง    อาสะวะ  ขะยาวะหัง  โหตุ….

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ  ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ  สาธุ…ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำรวย ทำมาค้าขายให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา  และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดยาสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3  นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ….ว่า 3 จบ
พุทธังลา  ธัมมังลา  สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลยนะ เสสัง มังคะลา ยาจามะขอขอบคุณข้อมูลจาก : baabin

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------