-------Advertisement----------

นี่คือ.ลายมือคนอกหัก ไม่เจอรักแท้!! ใครเป็นแบบไหนมาเช็คด่วน!!

-------Advertisement----------

ความหมายของเส้นลายมือ
คนที่อกหักหรือผิดหวังในความรัก และไม่ประสบความสุขในครอบครัวมีปัญหาการแตกแยกแตกร้าว มีการขัดแย้ง หรือแยกทางกันเดิน ถึงกับการแต่งงานต้องหย่าขาดจากกันดังนี้หมายเลข 1-1  
เส้นหัวใจขาดเป็นสองท่อน หมายถึงมีการหย่าร้าง แตกแยกทางกันไป
หมายเลข 2-2  
เส้นแต่งงานมีเส้นแยกตรงปลาย หมายถึงความรักต้องแตกแยกทางกันเดิน
หมายเลข 3-3  
เส้นที่ขึ้นขวางบนเนินพฤหัส จะเป็นคนเลือกมากจนเกิดความไม่พอใจใครเลย
หมายเลข 4-4  
เส้นสมองห่างจากเส้นชีวิต จะใจร้อนและเบื่อหน่ายง่าย เด็ดขาด เชื่อตนเองสูง
หมายเลข 5-5
เส้นชีวิตเป็นเส้นขาดออกจากกัน หมายถึงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว.

ขอบคุณข้อมูลจาก : teenee.com

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------