-------Advertisement----------

ด่วนที่สุด! อุตุ ประกาศเตือน 17 จังหวัด ที่ยังมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่..

-------Advertisement----------
สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  

    บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร และหนองคาย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก กับลมตะวันตกที่พัดปกคลุมภาคเหนือ


     อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ตลอดช่วง

อากาศ 7 วันข้างหน้า

    ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. และ 7-9 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาคือ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตลอดช่วง


   ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. และ ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุม


ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก
   
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. และ ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ระมัดระวังจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย

ที่มา kaijeaw

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------