-------Advertisement----------

หลักการดูคู่เวร ว่ามีจริงหรือไม่??

-------Advertisement----------
คู่หญิงชายนั้นมีหลายแบบ ทั้งคู่เวรกับคู่แท้ หนังสือรู้จักรัก ของ ดังตฤณ ได้อธิบายลักษณะของคู่เวรไว้ โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้


"…แม้วิบากเก่าบันดาลให้ช่วงแรกคบเกิดแต่เรื่องดีๆ ต่างฝ่ายต่างเป็นสุขชื่นมื่น ไปที่ไหนใครก็เชียร์ ทำอะไรร่วมกันก็รุ่งเรือง แต่ถ้าบุญเก่าแพ้บาปใหม่ ค่อยๆสั่งสมบาปจนต้องทะเลาะเบาะแว้ง หรือเกิดการทำร้ายกันด้วยวิธีต่างๆ คู่บุญก็เปลี่ยนเป็นคู่ครึ่งบุญ (เก่า) ครึ่งบาป (ใหม่) ได้ ความหลงลืมอดีตชาติ ความประมาทในวัย และความไม่รู้จักบุญบาป ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีผลนั่นแหละ ที่อาจเปลี่ยนคู่บุญให้เป็นคู่บาปได้ตลอดเวลา


   บาปนั้นแม้เล็กน้อยก็เหมือนเหรียญหยอดกระปุก เพียงสั่งสมให้มากวันละเล็กวันละน้อย เมื่อถึงวันหนึ่งลองยกกระปุกดู ก็อาจพบว่ามันหนักราวกับลูกเหล็กใหญ่ และถ้าเป็นบาปที่สะสมร่วมกัน ก็อาจถูกฉุดลากลงต่ำพร้อมกันได้

บาปอันมีผลที่ทำร่วมกันแล้วหญิงชายกลายเป็น คู่บาป ได้แก่
๑)ราคะ คือทำเรื่องบาดใจกันทางเพศ ไปมองคนอื่น ไปคุยกับคนอื่น และกระทั่งไปมีคนอื่น ความร้าวฉานอันเกิดจากเรื่องทางเพศนั้น แม้คู่ครองไม่ผูกใจเจ็บ อย่างน้อยก็กลายเป็นเงามืดติดตามไปบนเส้นทางความสัมพันธ์

๒)โทสะ เมื่อรสนิยมต่างกัน เมื่อสำเนียงและภาษาต่างกัน อะไรๆในทางร้ายก็เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะในรูปของการทะเลาะเบาะแว้ง เมื่อทะเลาะเบาะแว้งย่อมผูกใจเจ็บ คิดอาฆาตพยาบาท อยากแก้แค้น อยากเอาคืน ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง

๓)โมหะ หมายถึงทำกรรมแบบโง่ๆทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กันและกันด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย หรือทำความเสียประโยชน์สุขแก่มวลชนเป็นอันมาก

…"คนที่เป็นคู่เวรเมื่อเจอกันแล้วก็จะมีแรงดึงดูดให้เข้าหากัน ทุกอย่างต้องตาต้องใจเห็นเป็นดีเป็นงามไม่ต่างจากคู่บุญ แต่พออยู่ด้วยกันนานๆ มีแต่เรื่องทุกข์มาทำให้ชุลมุน เหมือนต่างต้องมาชดใช้ให้กัน"…นั่นแหละที่เรียกว่า “คู่เวร”

ที่มา thaijobsgov
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------