-------Advertisement----------

อั๊ยย๊ะ หมูมีเขา! เปิดตัว ข้าวเหนี้ยวจอมซน กับน้องสตางค์ ยิ้มหวานเป็นธรรมชาติ แหมะดูหุ่นสิน่ากอดเชียว

-------Advertisement----------
ควายเผือกตัวนี้มีชื่อว่า...ข้าวเหนี้ยวจอมซน ซึ่งเจ้าข้าวเหนียวเป็นควายเผือกตัวผู้ เอาง่ายๆ นะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีได้เลยแหละดูหน่วยกล้ามสิ ล้ำสันชะมัด!!!

หลายคน คงเคยเห็นควายทีมีลักษณะทีเป็นสีขาว  หรือทีเรียกว่า ควายเผือก

มีคนเชื่อว่า ควายเผือก เป็นควายทีมี ลักษณะสีทีผิดปกติจากควายทั่วไปทีพบเห็น และเชือว่า เป็นควายที ถ้าหากเลี้ยงไว้ จะนำความไม่ดีมาสู่เจ้าของและความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากเจ้าของควายเผือก เลี้ยงดูและปฏิบัติ อย่างดีต่อควายเผือก ควายก็จะนำความสมบูรณ์และโชคลาภมาสู่ครอบครัวด้วยเหตุ ทำให้ไม่มีการซื้อขายควายเผือก เพราะมีความเชือกันว่า ควายเผือกจะนำสิ่งไม่ดี มาสู่คนขาย และคนซื้อ  หากมีการซื้อขาย กันควายเผือกก็จะมีราคาถูก

และเป็นข้อดีของเจ้าของควายเผือก อีกอย่างคือ  ความปลอดภัย เพราะ ความเชือแบบนี้ ทำให้ โจรไม่อยากขโมยควายเผือก

เรียบเรียงโดย : : MOO Noy

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก : Atipan Khantalee

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------