-------Advertisement----------

เผย ‘DNA’ของมนุษย์เเต่ละคน บอกช่วงเวลา ‘เสียสาว-เสียหนุ่ม’ได้!!

-------Advertisement----------
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในประเทศอังกฤษ อ้างว่าค้นพบยีนของมนุษย์จำนวนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อช่วงจังหวะเวลาที่คนเราเสียความบริสุทธิ์ โดยพบว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมดังกล่าวนี้มีผลทำให้ช่วงเวลาในการ “เสียหนุ่ม-เสียสาว” ของคนเราแตกต่างกันออกไป โดยระบุว่าหน่วยพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 38 ชุดส่งผลต่อเรื่องนี้ถึง 1 ใน 4 ส่วนที่เหลือเป็นอิทธิพลจากปัจจัยอื่น อาทิ ความเชื่อทางศาสนา ภูมิหลังของครอบครัว และเพื่อนฝูงที่แวดล้อมบุคคลนั้นๆ

   ทีมวิจัยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลของประชากรอังกฤษ 125,000 คน จนสามารถบ่งชี้ได้ว่าในดีเอ็นเอทั้งหมดของเรานั้นมีอยู่ 38 ส่วน ซึ่งรวมถึงส่วนที่เป็นหน่วยพันธุกรรมหรือยีนส่วนที่ผลักดันให้เกิดการเจริญพันธุ์ทางชีววิทยา อย่างเช่น การหลั่งฮอร์โมนเพศ และการผลักดันให้ก้าวสู่วัยหนุ่มสาว ส่วนอื่นๆ เป็นยีนที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพและพฤติกรรม   ทีมวิจัยพบว่า อายุเฉลี่ยในการเสียความบริสุทธิ์ของทั้งชายและหญิงนั้นอยู่ที่ 18 ปี แต่พบด้วยว่ายีนที่ทำให้สีผมแตกต่างกันออกไปนั้นส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของบุคคลด้วย โดยที่ผู้ที่มีผมแดงมีแนวโน้มที่จะเสียความบริสุทธิ์ช้ากว่าอายุเฉลี่ยทั้งชายและหญิง แต่ยีนที่ส่งผลให้ผิวหนังตกกระก็ส่งผลให้ผู้นั้นมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกช้ากว่าปกติในผู้หญิง แต่ไม่ส่งผลแบบเดียวกันในผู้ชาย เป็นต้น
   ทีมวิจัยครั้งนี้ยังนำเอาผลการศึกษาวิเคราะห์นี้ไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง 260,000 คนในไอซ์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ทำให้พบว่าปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน แต่พบด้วยว่ายีนที่ส่งผลต่อร่างกายให้เติบโตจากเด็ก เป็นผู้ใหญ่ มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับยีนที่มีผลในการสร้างความแตกต่างทางบุคลิกภาพของแต่ละคน

   ตัวอย่างเช่น ยีนซีเอดีเอ็ม 2 ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์สมอง ที่ส่งผลให้มีบุคลิกภาพชอบความเสี่ยง จะส่งผลให้เป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์เร็วกว่าระดับอายุเฉลี่ย เป็นต้น

ที่มา thaijobsgov

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------